YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 48 trang 102 SBT Sinh học 12

Giải bài 48 tr 102 sách BT Sinh lớp 12

Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá là phương thức chỉ gặp ở

A. thực vật và động vật có khả năng di động xa

B. thực vật và động vật ít có khả năng di động xa. 

C. động vật đơn tính.

D. thực vật có khả năng sinh sản sinh dưỡng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 48

  • Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hóa: Cơ thể lai xa thường không có khả năng sinh sản hữu tính (bất thụ) do cơ thể lai xa mang bộ NST đơn bội của 2 loài bố, mẹ. Đa bội hóa có thể khắc phục được nhược điểm của lai xa → con lai có khả năng sinh sản hữu tính

Vậy đáp án đúng là: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 102 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON