YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 70 SGK Sinh học 12

Giải bài 2 tr 70 sách GK Sinh lớp 12

Tần số alen và tần số của các kiểu gen của quần thể cây tự thụ phấn và quần thể động vật giao phối cận huyết sẽ thay đổi như thế nào qua các thế hệ?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Cây tự thụ phấn hay động vật giao phối cận huyết thì:

  • Tần số alen không thay đổi qua các thế hệ.
  • Tần số các kiểu gen của quần thể thay đổi theo hướng:
    • Tần số kiểu gen dị hợp tử giảm dần (sau n thế hệ chỉ còn 1/2n).
    • Tần số kiểu gen đồng hợp tử tăng dần (trội = lặn = [1 - 1/2n]/2).

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 70 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF