YOMEDIA
NONE

Bài tập 15 trang 127 SBT Sinh học 12

Giải bài 15 tr 127 sách BT Sinh lớp 12

Hãy mô tả các đặc điểm thích nghi với môi trường khô hạn của thú và thực vật có hoa?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

  • Thực vật sống nơi khô hạn có các hình thức thích nghi chủ yếu là: cơ thể có bộ phận tích luỹ nước, hoặc cơ thể tiêu giảm nhờ đó hạn chế thoát hơi nước. Rễ phát triển tới các lớp đất sâu có nguồn nước hoặc rễ ăn nồng có khả năng hút hơi nước trong không khí ở vùng sa mạc... Thực vật có hoa có hình thức thích nghi sinh sản với môi trường khô hạn là phát triển phôi trong túi phôi và hạt được bọc kín trong vỏ hạt.
  • Động vật chịu hạn có các hình thức thích nghi về cấu tạo cơ thể hoặc về tập tính: Cơ thể có khả năng sử dụng tiết kiệm nước, thải phân khô, có khả năng dự trữ nước (như lạc đà..), hầu hết các động vật đều có tập tính tìm đến nguồn nước, hoặc đào hang tránh nắng chống mất nước... Phát triển phôi giúp giai đoạn phát triển con non tránh được điều kiện môi trường khô hạn.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 127 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON