Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 38 Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 38 về Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Cấu trúc giới tính, cấu trúc tuổi, sự phân bố các thể, mật độ cá thể, sức sinh sản, sự tử vong, kiểu tăng trưởng
  • B. Sự phân bố các thể, mật độ cá thể, sức sinh sản, sự tử vong, kiểu tăng trưởng
  • C. Cấu trúc giới tính, cấu trúc tuổi, sự phân bố các thể, sức sinh sản, sự tử vong
  • D. Độ nhiều, sự phân bố các thể, mật độ cá thể, sức sinh sản, sự tử vong, kiểu tăng trưởng
  • A. Quần thể dể rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong
  • B. Sự hổ trợ giữa các cá thể trong quần thể giảm
  • C. Khả năng sinh sản sẽ tăng lên do mật độ cá thể thấp,ít cạnh tranh
  • D. Giao phối gần xảy ra làm giảm sức sống của quần thể
  • A. Kích thước tối đa của quần thể
  • B. Mật độ của quần thể
  • C. Kích thước trung bình của quần thể
  • D. Kích thước tối thiểu của quần thể
  • A. Quần thể luôn có khả năng tự điều chỉnh trở về trạng thái cân bằng
  • B. Quần thể không thể rơi vào trạng thái suy giảm và không bị diệt vong
  • C. Khả năng sinh sản tăng do các cá thể đực, cái có nhiều cơ hội gặp nhau hơn
  • D. Quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong
  • A. Số lượng cá thể trong quần thể ít, cơ hội gặp nhau của các cá thể đực và cái tăng lên dẫn tới làm tăng tỉ lệ sinh sản, làm số lượng cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng
  • B. Sự cạnh tranh về nơi ở của cá thể giảm nên số lượng  cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng
  • C. Mật độ cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng, làm cho sự cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt hơn
  • D. Sự hỗ trợ của cá thể trong quần thể và khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường của quần thể giảm