ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 212 SGK Sinh 12

Giải bài 1 tr 212 sách GK Sinh lớp 12

Tiến hoá nhỏ là gì?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số alen và tần số các kiểu gen của quần thể). Quá trình tiến hoá nhỏ diễn ra trên quy mô của một quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hoá.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 212 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ban Mai

  Sau một thời gian dài đã xuất hiện trở lại một quần thể mới với số lượng tương đương quần thể ban đầu. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng:

  I. Quần thể đã chịu ảnh hưởng của yêu tố ngẫu nhiên.

  II. Quần thể phục hồi có thể có vốn gen nghèo nàn hơn quần thể trước lúc giảm sút.

  III. Quần thể này phục hồi tại nơi ở cũ nên không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.

  IV. Đây là quá trình diễn thế thứ sinh.

  A. 3

  B. 2

  C. 1

  D. 4

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1