Trắc nghiệm Bài 19 Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953) - Lịch sử 12

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 19 về Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953) - Lịch sử 12 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):