AMBIENT
 • Câu hỏi:

  “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” ngày 23 - 12 - 1950 được kí kết giữa:  
   

  • A. Pháp và Nhật
  • B. Pháp - Tưởng Giới Thạch
  • C. Mĩ và Pháp
  • D. Mĩ và Nhật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>