YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ngày 11-3-1951 Hội nghị đại biểu của dân dân ba nước Đông Dương đã thành lập tổ chức nào?  

  • A. Liên minh Việt - Miên - Lào
  • B. Mặt trận Việt - Miên -  Lào
  • C. Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào
  • D. Mặt trận thống nhất Việt - Miên - Lào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 11-3-1951 Hội nghị đại biểu của dân dân ba nước Đông Dương đã thành lập tổ chức Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1863

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON