YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngày 11-3-1951 Hội nghị đại biểu của dân dân ba nước Đông Dương đã thành lập tổ chức nào?  

  • A. Liên minh Việt - Miên - Lào
  • B. Mặt trận Việt - Miên -  Lào
  • C. Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào
  • D. Mặt trận thống nhất Việt - Miên - Lào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 11-3-1951 Hội nghị đại biểu của dân dân ba nước Đông Dương đã thành lập tổ chức Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1863

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON