YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng họp vào thời gian nào? Ở đâu?  

   

  • A. Từ 09 đến 19 - 2 - 1951 tại Bắc Pó (Cao Bằng)
  • B. Từ 10 đến 20 - 2 -  1951 tại Hà Nội
  • C. Từ 10 đến  19 - 5 -  1951 tại Tân Trào (Tuyên Quang)
  • D. Từ 11 đến  19 - 2 -  1951 tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA