• Câu hỏi:

  Ai được bầu làm Tổng bí thư của Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ II?

  • A. Hồ Chí Minh
  • B. Phạm Văn Đồng
  • C. Trường Chinh
  • D. Trần Phú

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC