MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Trong kháng chiến chống Pháp trên mặt trận kinh tế Đảng và Chính phủ đã đề ra 1 cuộc vận động lớn về sản xuất và tiết kiệm được diễn ra trong thời gian nào?  
   

  • A. 1951
  • B. 1952
  • C. 1953
  • D. 1954

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong kháng chiến chống Pháp trên mặt trận kinh tế Đảng và Chính phủ đã đề ra 1 cuộc vận động lớn về sản xuất và tiết kiệm được diễn ra trong năm 1952

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA