AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đại hội tổng kết, biểu dương thành tích thi đua yêu nước đã chọn được:  
   

  • A. 5 anh hùng
  • B. 6 anh hùng
  • C. 7 anh hùng
  • D. 8 anh hùng
     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>