YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để bồi dưỡng sức dân trước hết là nông dân, đầu 1953 Đảng và Chính phủ đã có chủ trương gì?

  • A. Chấn chỉnh chế độ thuế khoá
  • B. Cuộc vận động lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm
  • C. Xây dựng nền tài chính, ngân hàng, thương nghiệp
  • D. Phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để bồi dưỡng sức dân trước hết là nông dân, đầu 1953 Đảng và Chính phủ đã phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA