AMBIENT
UREKA

Bài tập Thảo luận 1 trang 129 SGK Lịch sử 12 Bài 17

Bài tập Thảo luận 1 trang 129 SGK Lịch sử 12 Bài 17

Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng ở phía Bắc sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Chủ trương: Tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc
 • Sách lược:
  • Nhân nhượng cho Trung Hoa Dân quốc một số quyền lợi về chính trị và kinh tế:
   • Chính trị: nhường cho các đảng Việt Quốc, Việt Cách 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử cùng 4 ghế bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp, Nguyễn Hải Thần giữ chức Phó Chủ tịch nước.
   • Kinh tế: cung cấp một phần lương thực thực phầm và phương tiện giao thông vận tải, cho phép lưu hành tiền Trung Quốc trên thị trường.
  • Đảng Đông Dương tạm thời rút về hoạt động bí mật.
  • Kiên quyết vạch trần âm mưu phá hoại của các thế lực tay sai của Trung Hoa Dân quốc.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 129 SGK Lịch sử 12 Bài 17 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF