ADMICRO

Giải bài tập SGK Bài 17 Lịch sử 12

Hướng dẫn giải bài tập SGK Lịch sử 12 Bài 17 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 giúp các em nắm vững và củng cố kiến thức đã học. 

ADSENSE

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON