AMBIENT
UREKA

Bài tập Thảo luận trang 125 SGK Lịch sử 12 Bài 17

Bài tập Thảo luận trang 125 SGK Lịch sử 12 Bài 17

Hãy nêu những kết quả chủ yếu đạt được trong năm đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết khó khăn của đất nước sau Cách mạng tháng Tám. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Xây dựng chính quyền cách mạng:
  • Ngày 6/1/1946, hơn 90 % cử tri trong cả nước đi bỏ phiếu, bầu được 333 đại biểu Quốc hội.
  • Ngày 2/3/1946, Quốc hội họp kì đầu tiên tại Hà Nội.
  • Tháng 11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thông qua.
  • Lực lượng vũ trang được chú trọng xây dựng.
 • Giải quyết nạn đói:
  • Biện pháp trước mắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân "nhường cơm sẻ áo".
  • Biện pháp lâu dài: tăng gia sản xuất là biện pháp hàng đầu và có tính chất lâu dài để giải quyết nạn đói.
  • Bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lý khác của chế độ cũ, tạm cấp ruộng đất bỏ hoang cho nông dân thiếu ruộng,…
  • ⇒ Nông nghiệp nhanh chóng phục hổi, nạn đói bị đẩy lùi.
 • Giải quyết nạn dốt:
  • Thành lập Nha Bình dân học vụ làm cơ quan chuyên trách chống "giặc dốt", kêu gọi quần chúng tham gia xóa mù chữ.
  • Hơn 2,5 triệu dân đã được xóa mù chữ (9/1945 đến 9/1946).
  • Trường học các cấp phổ thông và đại học sớm được mở với phương pháp và nội dung giảng dạy mới.
 • Giải quyết khó khăn về tài chính
  • Chính phủ kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân cả nước.
  • Tháng 11/1946, Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 125 SGK Lịch sử 12 Bài 17 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON