YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 52 SBT Lịch sử 12 Bài 10

Bài tập 2 trang 52 SBT Lịch sử 12 Bài 10

Hoàn thành bảng hệ thống dưới đây về những nội dung chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.

- Vấn đề thống kê       

 • Nguồn gốc
 • Đặc điểm
 • Tác động

- Nội dung chủ yếu 

 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Nội dung chủ yếu 

 • Nguồn gốc: 
  • Do đòi hỏi của cuộc sống và sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.
  • Do sự bùng nổ dân số, sự vơi cạn tài nguyên thiên nhiên, do nhu cầu của chiến tranh,...
  • Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ nhất là tiền đề thúc đẩy cách mạng khoa học - kỹ thuật lần II và cách mạng công nghệ bùng nổ.         
 • Đặc điểm
  • Khoa học - kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
  • Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
  • Khoa học gắn liền với kỹ thuật, đi trước mở đường cho kỹ thuật.
  • Kỹ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất.
  • Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất, là nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ.
 • Tác động
  • Tích cực
   • Tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của con người.
   • Thay đổi cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực, đòi hỏi mới về giáo dục, đào tạo.
   • Thúc đẩy xu thế toàn cầu hóa.
  • Tiêu cực: ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động và giao thông, các dịch bệnh mới, chế tạo vũ khí hủy diệt đe dọa sự sống trên hành tinh.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 52 SBT Lịch sử 12 Bài 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON