YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 70 SGK Lịch sử 12

Giải bài 1 tr 70 sách GK Sử lớp 12

Hãy giải thích thế nào là khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết câu 1

Khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp:

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện nay là khoa học kĩ thuật và sản xuất gắn bó mật thiết với nhau.

Nếu như các phát minh lớn của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII như máy hơi nước, maý phát điện…chủ yếu bắt nguồn từ những cải tiến về kĩ thuật, những người phát minh không phải những nhà khoa học mà là những người lao động trực tiếp thì những phát minh của khoa học- công nghệ có nguồn gốc sâu xa hơn nhiều: Ngày nay, mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
Khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật. Đến lượt mình, kĩ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất. Đầu tư vào khoa học mang lại hiệu quả ngày càng cao. Thời gian nghiên cứu khoa học đến ứng dụng vào sản xuất được rút ngắn lại.

Như vậy khoa học đã thực sự xâm nhập vào sản xuất, trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 70 SGK Lịch sử 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF