Chau Nguyen's Profile

Chau Nguyen

Chau Nguyen

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 40
Điểm 188
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (69)

 • Chau Nguyen đã trả lời trong câu hỏi: Please help me!!! Cách đây 9 tháng

   a:28000 N

   b:1840g

   c:160000 N

 • Chau Nguyen đã trả lời trong câu hỏi: Lí 6 khó quá Cách đây 9 tháng

   a:trọng lượng 

   b:khối lượng 

   c:trọng lượng

 • Chau Nguyen đã trả lời trong câu hỏi: Lí 6 khó quá Cách đây 9 tháng

  B

 • Chau Nguyen đã trả lời trong câu hỏi: Lí 6 khó quá Cách đây 9 tháng

   là đáp án B

   

 • Chau Nguyen đã trả lời trong câu hỏi: Đơn vị đo lực Cách đây 9 tháng

  N(niwton)

 • Chau Nguyen đã trả lời trong câu hỏi: giúp mình giải bài này với 1N=?g Cách đây 9 tháng

   1N=100g

 • Chau Nguyen đã trả lời trong câu hỏi: toán học lớp 6 Cách đây 9 tháng

   ???????

 • Chau Nguyen đã kết bạn Văn Hoàng Ân Cách đây 9 tháng
 • Chau Nguyen đã trả lời trong câu hỏi: Lí 6 khó quá Cách đây 9 tháng

   Câu D

   

 • Chau Nguyen đã trả lời trong câu hỏi: help trắc nghiệm vật lý 6 Cách đây 9 tháng

    1.A

    2.C

   

Điểm thưởng gần đây (63)

 • Chau Nguyen: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Chau Nguyen: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Chau Nguyen: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Chau Nguyen: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Chau Nguyen: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • Chau Nguyen: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • Chau Nguyen: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Chau Nguyen: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Chau Nguyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Chau Nguyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng