Nijino Yume's Profile

Nijino Yume

Nijino Yume

16/02/2007

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 81
Điểm 312
Kết bạn

Bạn bè (5)

Hoạt động gần đây (110)

Điểm thưởng gần đây (116)

 • Nijino Yume: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Nijino Yume: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Nijino Yume: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Nijino Yume: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Nijino Yume: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
 • Nijino Yume: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
 • Nijino Yume: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
 • Nijino Yume: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
 • Nijino Yume: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
 • Nijino Yume: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng