AMBIENT

nguyễn linh's Profile

nguyễn linh

nguyễn linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 36
Điểm 185
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (42)

Điểm thưởng gần đây (51)

  • nguyễn linh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • nguyễn linh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • nguyễn linh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • nguyễn linh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • nguyễn linh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • nguyễn linh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • nguyễn linh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • nguyễn linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • nguyễn linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • nguyễn linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng