YOMEDIA
ZUNIA12

Xác định đỉnh I của mỗi parabol (P) dưới đây. Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow {OI} \) và viết phương trình của parabol (P) đối với hệ tọa độ IXY: \(y = {x^2} - 4x + 3\)

Xác định đỉnh I của mỗi parabol (P) dưới đây. Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow {OI} \) và viết phương trình của parabol (P) đối với hệ tọa độ IXY: \(y = {x^2} - 4x + 3\)

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  a = 1,b = - 4,c = 3\\
  \Delta = {b^2} - 4ac = {\left( { - 4} \right)^2} - 4.1.3 = 4\\
  - \frac{b}{{2a}} = - \frac{{ - 4}}{{2.1}} = 2\\
  - \frac{\Delta }{{4a}} = - \frac{4}{{4.1}} = - 1\\
  \Rightarrow I\left( {2; - 1} \right)
  \end{array}\)

  Công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ  \(\overrightarrow {OI} \) là

  \(\left\{ \matrix{x = X + 2 \hfill \cr y = Y - 1 \hfill \cr}  \right.;\)

  Phương trình đường cong đã cho đối với hệ tọa độ IXY là

  \(\begin{array}{l}
  Y - 1 = {\left( {X + 2} \right)^2} - 4\left( {X + 2} \right) + 3\\
  \Leftrightarrow Y - 1 = {X^2} + 4X + 4 - 4X - 8 + 3\\
  \Leftrightarrow Y - 1 = {X^2} - 1\\
  \Leftrightarrow Y = {X^2}
  \end{array}\)

    bởi Hoàng giang 03/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON