YOMEDIA
NONE

Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm I của đường cong \(y = {x^3} - 3{x^2} + 4\) (C). Biết rằng hoành độ của I là nghiệm của phương trình y’’ = 0.

Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm I của đường cong  \(y = {x^3} - 3{x^2} + 4\) (C). Biết rằng hoành độ của I là nghiệm của phương trình y’’ = 0. 

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  y' = 3{x^2} - 6x\\
  y'' = 6x - 6\\
  y'' = 0 \Leftrightarrow 6x - 6 = 0\\
  \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow y\left( 1 \right) = 2\\
  \Rightarrow I\left( {1;2} \right)
  \end{array}\)

  Hệ số góc của tiếp tuyến tại I là:

  \(k = y'\left( 1 \right) = {3.1^2} - 6.1 =  - 3\)

  Phương trình tiếp tuyến: \(y =  - 3\left( {x - 1} \right) + 2\)\( \Leftrightarrow y =  - 3x + 5\)

  Vậy I (1;2); phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) tại điểm I là y = -3x + 5.

    bởi Nguyen Nhan 03/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON