Tính tổng F(0)+F (2)+F(-3) biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=|1+x|-|1-x|

bởi Thành Hưng 20/06/2018

Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=|1+x|-|1-x| trên tập R và thỏa mãn F(1)=3; F(-1)=2; F(-2)=4. Tính tổng F(0)+F (2)+F(-3). Em làm mãi mà ko ra 

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan