YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 31 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 31 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp các em học sinh quan sát bảng tuần hoàn, ô nguyên tố cụ thể nhóm I và VII, chu kì 2,3 rút ra nhận xét về ô nguyên tố, về chu kì và nhóm. Từ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố điển hình (thuộc 20 nguyên tố đầu tiên ), dự đoán vị trí và tính chất hoá học cơ bản của chúng và ngược lại. So sánh tính kim loại hoặc tính phi kim của một số nguyên tố cụ thể với các nguyên tố lân cận (trong số 20 nguyên tố đầu tiên). 

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF