ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31.1 trang 39 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 31.1 tr 39 SBT Hóa học 9

Dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy:

a) Viết công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hiđro của các nguyên tố trong chu kì 3

b) Nguyên tố nào trong chu kì 3 có tính kim loại mạnh nhất ? Tính phi kim mạnh nhất ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.1

 
 

a) Công thức hoá học của các oxit: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl207.

Công thức hoá học của hợp chất khí với hiđro: SiH4, PH3, H2S, HCl.

b) Nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là natri (Na). Nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là clo (Cl)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.1 trang 39 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  hoà tan hết hỗn hợp chất rắn gồm ca,CaC2,Al4C3 vào nước dư thu dược 3,36 lít hỗn hợp khí X có tỉ số hơi với H2 bằng 10.dẫn X qua ống đựng bột Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y,tiếp tục cho Y qua bình đụng dd brom dư thì có 0,784 lít hh khí Z có tỉ khối so với He bằng 6,5 thoát ra (dktc).khối lượng bình brom tăng thêm là bao nhiêu ???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thụy Mây

  A tạo hợp chất khí AH

  Trong oxit cao nhất : %mA = 38,8%

  Tên A? tính chất đặc trưng??

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1