Bài tập 6 trang 101 SGK Hóa học 9

Giải bài 6 tr 101 sách GK Hóa lớp 9

Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dần: F, O, N, P, As. Giải thích?

Gợi ý trả lời bài 6

  • Chiều tính phi kim tăng từ: As, P, N, O, F.
  • Giải thích:
    • As, P, N ở nhóm V cùng có 5 electron ở lớp ngoài cùng. Theo vị trí 3 nguyên tố và quy luật biến thiên tính chất trong nhóm, ta biết được tính phi kim tăng theo trật tự sau: As, P, N.
    • N, O, F cùng ở chu kì 2, cùng có 2 lớp electron. Theo vị trí trong chu kì tính kim loại của các nguyên tố giảm dần và đồng thời tính phi kim của các nguyên tố tăng dần, do đó tính phi kim tăng theo trật tự sau: N, O, F.
  Nhóm V A Nhóm VI A Nhóm VII A
Chu kì 2 N O F
Chu kì 3 P    
Chu kì 4 As    

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 101 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ