YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 101 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 101 sách GK Hóa lớp 9

Hãy cho biết các sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần:

a) Na, Mg, Al, K.

b) K, Na, Mg, Al.

c) Al, K, Na, Mg.

d) Mg, K, Al, Na.

Giải thích sự lựa chọn.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Cách sắp xếp đúng là câu b, K, Na, Mg, Al. Vì theo vị trí của các nguyên tố trong Bảng tuần hoàn:

- Theo nhóm, khi đi từ trên xuống dưới tính kim loại tăng dần. Như vậy tính kim loại của K > Na

- Theo chu kì, khi đi từ trái sang phải tính kim loại giảm dần. Như vậy tính kim loại của Na > Mg > Al

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 101 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON