YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 101 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 101 sách GK Hóa lớp 9

Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At), tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối, tác dụng với hiđro tạo hợp chất khí. Viết phương trình hóa học minh họa với brom?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Phương trình hóa học:

Br2 + 2K → 2KBr

Br2 + Cu  CuBr2(to)

Br2 + H2  2HBr(to)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 101 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON