ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31.5 trang 39 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 31.5 tr 39 SBT Hóa học 9

Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức hoá học chung là RH4. Trong hợp chất có hoá trị cao nhất với oxi thì O chiếm 72,73% khối lượng.

a) Hãy xác định tên nguyên tố R.

b) Viết công thức hoá học các hợp chất của nguyên tố R với oxi và hiđro.

c) Cho biết vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.5

 
 

a) Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức là RH4 sẽ tạo thành hợp chất oxit cao nhất là RO2 có phần trăm khối lượng của nguyên tô R :

100% - 72,73% = 27,27%

72,73% phân tử khối của RO2 ứng với 16 x 2 = 32 (đvC).

27,27% phân tử khối của RO2 ứng với nguyên tử khối của nguyên tố R là :

\(\frac{{32.27,27}}{{72,73}} = 12\) (đvC) ⇒ R là cacbon (C)

b) Công thức hoá học các hợp chất với oxi và hiđro là CO2 và CH4.

c) Số thứ tự : 6, chu kì 2, nhóm IV.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.5 trang 39 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1