YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.2 trang 39 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 31.2 tr 39 SBT Hóa học 9

Có các chất: brom, hiđro clorua, iot, natri clorua, khí cacbonic, nitơ, oxi, clo. Hãy cho biết chất nào

a) chứa nguyên tố clo trong bảng tuần hoàn.

b) là khí độc, màu vàng lục.

c) là khí không màu, khi tan trong nước tạo dung dịch axit.

d) có trong nước biển, nhưng không có trong nước ngọt.

e) khi tan trong nước tạo ra hai axit khác nhau.

g) được dùng để bảo quản thực phẩm.

h) là phi kim ở trạng thái rắn, nguyên tố thuộc nhóm VII của bảng tuần hoàn.

i) là phi kim ở trạng thái khí, khi ẩm có tính tẩy màu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.2

a) Hiđro clorua, natri clorua, clo.

b) Clo.

c) Hiđro clorua, khí cacbonic.

d) Natri clorua.

e) Clo.

g) Natri clorua.

h) Iot.

i) Clo.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.2 trang 39 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF