YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 144 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 144 sách GK Hóa lớp 9

Cho 22,4 lít khí etilen (ở điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng với nước (dư) có axit sunfuric làm xúc tác, thu được 13,8g rượu etylic. Hãy tính hiệu suất phản ứng cộng nước của etilen?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Phương trình phản ứng của etilen với nước:

C2H4 + H2O → C2H5OH

\(n_{C_{2}H_{4}} = \frac{22,4 }{22,4} = 1 \ mol\)

Theo lí thuyết, khối lượng rượu etylic thu được 1 × 46 = 46g mà thực tế chỉ thu được 13,8 gam rượu etylic nên:

\(\begin{array}{l}
H\%  = \frac{{{m_{{C_2}{H_5}OH(tt)}}}}{{{m_{{C_2}{H_5}OH(lt)}}}}.100\\
 = \frac{{13,8}}{{46}}.100 = 30\;\% 
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 144 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON