YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 46.4 trang 56 SBT Hóa học 9

Bài tập 46.4 trang 56 SBT Hóa học 9

Hỗn hợp X gồm axit axetic và một axit hữu cơ có công thức CnH2n+1COOH. Tỉ lệ số mol tương ứng của hai axit là 1 : 2. Cho a gam hỗn hợp hai axit tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thì thu được 27,4 gam hỗn hợp hai muối khan.

a) Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

b) Xác định công thức phân tử của axit.

c) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46.4

Gọi số mol của axit axetịc trong hỗn hợp là x.

Số mol của axit CnH2n+1COOH trong hỗn hợp là 2x.

Phương trình hoá học của phản ứng giữa X với NaOH

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

   x mol       x mol

CnH2n+1COOH + NaOH → CnH2n+1COONa + H2O

  2x mol            2x mol

Theo đầu bài ta có :

nNaOH = 300/1000 x 1 = 0,3 mol

Theo phương trình: x + 2x = 0,3 → x = 0,1 (mol)

Khối lượng của CH3COONa là : 0,1.(15 + 44+ 23) = 8,2 (gam).

Khối lượng của CnH2n + 1COONa là: 0,2.(14n + 68) = (2,8n + 13,6).

Theo đề bài : 8,2 + 2,8n + 13,6 = 27,4

Vậy : 2,8n = 27,4 - 21,8 = 5,6.

→ n = 2. Công thức của axit là C2H5COOH.

Ta có khối lượng axit axetic là : 60.0,1 = 6 (gam).

Khối lượng C2H5COOH là : 74.0,2 = 14,8 (gam).

Vậy mhh : (6 + 14,8) = 20,8 (gam).

→ % khối lượng axit axetic : 6/20,8 x 100% = 28,85%

% khối lượng C2H5COOH: 100 - 28,85 = 71,15 (%).

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46.4 trang 56 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Cho 16,6 gam hỗn hợp A gồm axit axetic và rượu etylic . Để trung hòa hỗn hợp A thì cần 200ml dung dịch NaOH 1M .

  a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra .

  b/ Tính thành phần % về khối lượng của các chất trong hỗn hợp A .

  c/ Tính khối lượng muối tạo thành .

  ( Biết : C = 12 ; Na = 23 ; H =1 ; O = 16 )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol chất hữu cơ X mạch hở cần dùng 10,08 lít O2 ( đktc ). dẫn toàn bộ sản phẩm cháy ( gồm CO2 ; H2O và N2 ) qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư , thấy khối lượng bình tăng 23,4 gam và có 70,92 gam kết tủa . Khí thoát ra khỏi bình có thể tích 1,344 ( đktc ). Công thức phân tử X là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Cho 53g hỗn hợp rượu etylic và axit axetic tác dụng hoàn toàn với Na được 11,2 l H2 (đktc)

  a)tính %khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

  b) Đun nóng hỗn hợp trên với H2SO4 đặc làm xúc tác thu 15,8g este.Tính hiệu suất phản ứng este hóa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Cho 30 (g) CH3COOH tác dụng với C2H5OH thu được 33 (g) CH3COOC2H5

  a) tính khối lượng rượu cần dùng để tác dụng hết với lượng axit trên

  b) tính hiệu suất của phản ứng trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  hoàn thành dãy chuyển hóa sau

  C2H4, C2H5OH, CH3COOH,CH3COOC2H5,C2H5OH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  Nhận bít 3 chất lỏng: Rượu etylic, axit axetic, dầu ăn ( chỉ dùng nước và giấy quỳ tím)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Ai làm thì viết cả công thức ra hộ mình cảm ơn ạ

  Đốt cháy 15 gam hợp chất hữu cơ A thu được 22 gam khí CO2 và 9 gam H2O.

  a, Hợp chất A gồm những hợp chất nào? b, xác định phân thức phân tử của A và viết công thức cấu tạo của A biết A có tính axit và khối lượng mol của hợp chất hữu cơ của A là 60 c, Tính lượng este tạo thành khi cho lượng A trên tác dụng với rượu etylic. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít khí hidro ở đktc. Mặt khác cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,1M thì hết 200ml.

  a) Viết các PTHH xảy ra?

  b) Hãy xác định m?

  c) Tính % khối lượng mỗi chất có trong m gam hỗn hợp?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  muốn nhận biêt rượu etylic, axit axetic, benzen và chất béo bằng cách nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  cho 80 gam axit axetic tác dụng với 23 gam rượu etylic thu được 33 gam etyl axetat . tính hiệu suất phản ứng este hóa ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Tính khối lượng axit axetic thu được khi len men 4,6 gam rượu etylic, biết hiệu suất lên men giấm đạt 80% ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  GIÚP MÌNH VS

  Bài 1:Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các chất khí đựng trong các lọ nhất mãn sau :\(CO_2,CH_4,C_2H_4\)

  Bài 2:Cho 3,36 l hỗn hợp khí X gồm \(CH_4,C_2H_4\) đi qua bình đựng dung dịch brom dư,sau phản ứng thấy 2,24 lít khí đktc thoát ra .

  a, Viết PTHH

  b,Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp.

  Bài 3 :Cho 9,2 gam rượu etylic tác dụng hết với Na dư.

  a, Tính thể tích rượu etylic ( \(D_{ruou}=0,8\) mhttps:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.l)

  b, Nếu trộn rượu trên với 46ml nước thì thu được rượu bao nhiêu độ .

  c, Tính thể tích H\(_2\) thu được đktc.

  d, Tính thể tích ko khí cần dùng để đốt cháy hết m rượu etylic trên biết O\(_2\) chiếm 20% thể tích không khí .

  Bài 4: Cho 0,56 l đktc hỗn hợp khí \(C_2H_6,C_2H_2\) TÁC dụng vừa đủ với 5,6g brom.

  a, Viết PTHH

  b,Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp .

  Bài 5:Trong phân tử metan có mấy liên kết đơn ?

  Bài 6:Lên men dung dịch glucozo , thu được 4,48 l CO2 đktc .

  a, Tính khối lượng glucozo cần dùng .

  b, Tính thể tích rượu 46\(^0\) thu được nhờ quá trình lên men trên ( biết khối lượng riêng của rượu là 0,8ghttps:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.ml).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Khi lên men dd loãng của rượu etylic, người ta thu được giấm ăn.

  a. Từ 5 lít rượu 8 độ có thể điều chế được bao nhiêu gam axit axetic. Biết hiệu suất quá trình lên men là 80% và rượu etylic có D=0,8 g/cm3.

  b. Nếu pha khối lượng axit axetic trên thành dd giấm 5% thì khối lượng giấm thu được là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  cho 10g hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tham gia phản ứng vừa đủ với 7,42g na2co3 . tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Đốt cháy hoàn toàn 2,3g một hợp chất hữu cơ A thu được 2,24l khí CO2 và 2,7g H2O. Vậy công thức thực nghiệm của A là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Vậy X là gì?

  bởi Mai Thuy 24/03/2019

  Đốt cháy hoàn toàn 9g hợp chất hữu cơ X chứa C,H và O thu được 19,8g khí CO2 và 10,8g H2O. Vậy X là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  một hỗn hợp gồm 2 ankan có khối lượng là 10,2g. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ankan này cần dùng 35,8l O2
  a, tìm tổng số mol của 2 ankan
  b.Tìm khối lượng CO2 và H2O tạo thành
  c.Tìm công thức phân tử ankan biết rằng phân tử khối mỗi ankan không quá 60
  d,tính khối lượng mỗi ankan trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF