YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 46.5 trang 56 SBT Hóa học 9

Bài tập 46.5 trang 56 SBT Hóa học 9

Giấm ăn được điều chế bằng cách lên men dung dịch rượu etylic ở nồng độ thấp. Hãy tính khối lượng giấm ăn 5% thu được khi lên men 50 lít rượu etylic 4°. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46.5

VC2H5OH = 50.4/100 = 2l

→ mC2H5OH = 2.1000.0,8 = 1600g

Phương trình hóa học :

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

  46 gam            60 gam

1600gam                x

\(x = \frac{{1600.60}}{{46}}\)

Vì hiệu suất đạt 80% → \({m_{C{H_3}COOH}} = \frac{{1600.60.80}}{{46.100}} = 1669,6g\)

→ mgiấm = \(\frac{{1669,6}}{5}.100 = 33392g\)= 33,392 kg

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46.5 trang 56 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF