YOMEDIA

Bài tập 3 trang 144 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 144 sách GK Hóa lớp 9

Có ba chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C biết:

- Chất A và C tác dụng được với natri.

- Chất B ít tan trong nước.

- Chất C tác dụng được với Na2CO3.

Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B, C.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

- Chất C vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với Na2CO3, suy ra trong phân tử có nhóm –COOH.Vậy C2H4O2 là công thức phân tử của C, công thức cấu tạo của C là: CH3-COOH.

- Chất A tác dụng được với Na, suy ra trong phân tử có nhóm –OH. Vậy C2H6O là công thức phân tử của A, công thức cấu tạo của A là C2H5OH.

- Chất B không tan trong nước, không phản ứng với Na, Na2CO3 là etilen CH2 = CH2.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 144 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Phương Khanh

  giúp mình với, mình đang cần gấp

  Bằng các phương pháp hóc học hãy phân biệt các chất sau:

  a) Dầu ăn, rượu etylic, axit axeyic

  b) Rượu etylic, atyl axetat, axit axetic

  c) Khí cacbonic, khí metan, khí etilen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  MÌNH CẦN GẤP!!! MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI Ạ!!!
  Câu 1: Viết CTCT đầy đủ của rượu etylic, axit axetic?
  Câu 2: Phân biệt các chất sau (viết PTHH (nếu có)):
  a) CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5
  b) CH3COOH, C2H5OH, C6H6
  Câu 3: Viết PTHH thực hiện các dãy biến hóa, ghi rõ điều kiện (nếu có):
  a) C2H4 (1) -> C2H5OH (2) -> CH3COOH (3) -> CH3COOC2H5
  ! (4)
  (CH3COO)2Ca (5) -> CH3COONa
  b) C2H4 (1) -> C2H5OH (2) -> CH3COOH (3) -> CH3COOC2H5
  ! (4)
  (CH3COO)2Mg (5) -> CH3COOK
  Câu 4:
  a) Cho Na dư tác dụng với 25ml dd rượu 85 độ. Tính thể tích H2 ?
  b) Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m (g) hh X td vs Na thấy thoát ra 0,56 lít H2 (bay hơi) (đktc). Mặt khác nếu cho m (g) hh X td vừa CaCO3 thì cần hết 1,5 g CaCO3 .
  - Xác định m = ?
  - Đem m (g) hh trên vs H2SO4 đặc để phản ứng este hóa xảy ra. Tính số lượng các chất este thu được sau phản ứng?
  Câu 5:
  a) Cho K dư td vs 25 ml dd rượu etylic 58 độ. Tính thể tích H2 (đktc)
  b) Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m(g) hh X td vs Na thấy thoát ra 0,56 lít H2 (bay hơi) (đktc).
  Mặt khác cho m (g) X td vừa đủ vs dd NaOH 0,1 M thì cần hết 200ml.
  - Xác định m = ?
  - Đun m (g) hh trên với H2SO4 đặc để phản ứng este hóa xảy ra. Tính số (g) este thu được sau phản ứng H% phản ứng = 65%
  c) hh X gồm 2 axit A và B có công thức CnH2n+1COOH (0<n<6) (tính chất giống axit axetic). Cho 41,2 g hh tác dụng với vừa đủ 500 ml dd NaOH 1M. Xác định CTPT của 2 axit biết rằng trong hh tỉ lệ mol nA : nB = 1 : 4 và M A < M B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Câu 1. Từ 2 lít rượu 45° có thể pha được bao nhiêu lít rượu 25°?

  Câu 2. Có 3 lọ mất nhãn đựng khí CO2, CH4, C2H4, hóa chất coi như đầy đủ. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết (viết phương trình phản ứng)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Hỗn hợp A gồm CH3COOH và CH3OH.Chia hỗn hợp A làm 3 phần bằng nhau:

  Phần 1: tác dụng với k dư hu được 12,32 lít khí (dktc)

  Phần 2: tác dụng với CaCO3 dư thấy thoát ra 5,6 lít khí (dktc)

  Phần 3: đun nóng với H2SO4 đặc để điều chế este

  a,viết pthh

  b,Tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A?

  c, tính khối lượng của este thu được biết hiệu suất của quá trình phản ứng là 90%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  có 2 lọ không nhãn đựng 2 chất lỏng là : rượu etylic, axit axetic làm thế nào để nhận biết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  các bạn giải hộ mình với

  Đốt cháy 46g hợp chất hữu cơ A thu được 54g nước. Đem toàn bộ sản phẩm lội qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 200 g kết tủa tạo thành. Xác định công thức phân tử của A biết khối lượng mol của A là 46g/mol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>