YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 46.2 trang 56 SBT Hóa học 9

Bài tập 46.2 trang 56 SBT Hóa học 9

Từ etilen, viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện) điều chế các chất sau: axit axetic, etyl axetat.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46.2

Tiến hành điều chế các chất theo sơ đồ chuyển đổi sau :

C2H4 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5.

C2H+ H2O → C2H5OH

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46.2 trang 56 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF