YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 46.1 trang 56 SBT Hóa học 9

Bài tập 46.1 trang 56 SBT Hóa học 9

A, B, C là ba chất hữu cơ có các tính chất sau .

- Khi đốt cháy A, B đều thu được số mol CObằng số mol H2O.

- B lầm mất màu dung dịch brom.

- C tắc dụng được với Na.

- A tác dụng được với Na và NaOH.

Hỏi A, B, C là những chất nào trong số các chất sau ?

C4H8 ; C2H4O2 ; C3H8O.

Hãy viết công thức cấu tạo của các chất trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46.1

A tác dụng được với Na và NaOH. Vậy theo đề bài A là axit và có công thức phân tử là C2H4O2. Công thức cấu tạo là CH3COOH.

C tác dụng được với Na, vậy C có công thức phân tử là C3H8O và có công thức cấu tạo là 

CH3 - CH(OH) - CH3 và CH3 - CH2 - CH2 -OH

B làm mất màu dung dịch brom: B là C4H8 và có công thức cấu tạo là CH2 = CH - CH- CH3 hoặc CH3 - CH = CH - CH3 hoặc CH2 = C(CH3) - CH

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46.1 trang 56 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF