ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết CTCT đầy đủ của rượu etylic, axit axetic?

MÌNH CẦN GẤP!!! MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI Ạ!!!
Câu 1: Viết CTCT đầy đủ của rượu etylic, axit axetic?
Câu 2: Phân biệt các chất sau (viết PTHH (nếu có)):
a) CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5
b) CH3COOH, C2H5OH, C6H6
Câu 3: Viết PTHH thực hiện các dãy biến hóa, ghi rõ điều kiện (nếu có):
a) C2H4 (1) -> C2H5OH (2) -> CH3COOH (3) -> CH3COOC2H5
! (4)
(CH3COO)2Ca (5) -> CH3COONa
b) C2H4 (1) -> C2H5OH (2) -> CH3COOH (3) -> CH3COOC2H5
! (4)
(CH3COO)2Mg (5) -> CH3COOK
Câu 4:
a) Cho Na dư tác dụng với 25ml dd rượu 85 độ. Tính thể tích H2 ?
b) Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m (g) hh X td vs Na thấy thoát ra 0,56 lít H2 (bay hơi) (đktc). Mặt khác nếu cho m (g) hh X td vừa CaCO3 thì cần hết 1,5 g CaCO3 .
- Xác định m = ?
- Đem m (g) hh trên vs H2SO4 đặc để phản ứng este hóa xảy ra. Tính số lượng các chất este thu được sau phản ứng?
Câu 5:
a) Cho K dư td vs 25 ml dd rượu etylic 58 độ. Tính thể tích H2 (đktc)
b) Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m(g) hh X td vs Na thấy thoát ra 0,56 lít H2 (bay hơi) (đktc).
Mặt khác cho m (g) X td vừa đủ vs dd NaOH 0,1 M thì cần hết 200ml.
- Xác định m = ?
- Đun m (g) hh trên với H2SO4 đặc để phản ứng este hóa xảy ra. Tính số (g) este thu được sau phản ứng H% phản ứng = 65%
c) hh X gồm 2 axit A và B có công thức CnH2n+1COOH (0<n<6) (tính chất giống axit axetic). Cho 41,2 g hh tác dụng với vừa đủ 500 ml dd NaOH 1M. Xác định CTPT của 2 axit biết rằng trong hh tỉ lệ mol nA : nB = 1 : 4 và M A < M B

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 2: Phân biệt các chất sau (viết PTHH (nếu có)):
  a) CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5
  b) CH3COOH, C2H5OH, C6H6

  Giải:

  a, Trích thành mẫu thử nhỏ đánh số:

  -Cho quỳ tím vào các mẫu thử:

  + Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ là CH3COOH.

  + Ko đổi màu quỳ tím là:C2H5OH và CH3COOC2H5

  - Cho Na vào 2 mẫu thử còn lại

  + Mẫu thử thấy xuất hiện bọt khí là C2H5OH

  PTHH: 2C2H5OH + 2Na -> 2C2H5ONa + H2

  + Ko có hiện tượng gì là CH3COOC2H5

  b,

  Cho Na kim loại vào hh trên

  + C2H5OH, CH3COOH đều có khí thoát ra

  PTHH: C2H5OH + Na -> C2H5ONa + 1/2 H2

  CH3COOH + Na -> CH3COONa + 1/2 H2

  + C6H6 không hiện tượng gì

  Dẫn CuO nung nóng qua 2 mẫu còn lại nhận được C2H5OH hiện tượng là xuất hiện chất rắn màu đỏ

  PTHH: C2H5OH + CuO -> CH3CHO + Cu + H2O

  Còn lại sẽ là CH3COOH

    bởi Nguyễn Phúc 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1