Viết phương trình hóa học đốt cháy khí etilen?

bởi May May 22/04/2019

đốt cháy hoàn toàn 3.36 lít khí etilen.

a, viết phương trình phản ứng xảy ra?

b. tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy lượng khí etilen trên? biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí?

c. dẫn sản phẩm đốt cháy sục vào nước vôi trong dư. tính khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng (các khí đo ở đktc)

giải giúp mk với <3

Câu trả lời (1)

 • a) pthh: C2H4 + 3O2 -nhiệt-> 2CO2 + 2H2O

  b) nC2H4= 3.36:22.4=0.15(mol)

  theo pt ta có: nO2=3nC2H4=3*0.15=0.45(mol)

  -> VO2=0.45.22.4=10.08(l)

  -> Vkk= 10.08:20%=50.4(l)

  c) Theo pt có: nCO2=2nC2H4=0.3(mol)

  pthh: CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O

  Theo pt có: nCaCO3=nCO2=0.3(mol)

  -> mCaCO3=0.3*100=30(g)

  bởi Đức's Minh's 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan