YOMEDIA

Phân biệt Dầu ăn, rượu etylic, axit axetic

giúp mình với, mình đang cần gấp

Bằng các phương pháp hóc học hãy phân biệt các chất sau:

a) Dầu ăn, rượu etylic, axit axeyic

b) Rượu etylic, atyl axetat, axit axetic

c) Khí cacbonic, khí metan, khí etilen

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • a.

  - Lấy mẫu thử và đánh dấu

  - Cho quỳ tím vào các mẫu thử

  + Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ \(\rightarrow\) CH3COOH

  + Mẫu thử không hiện tượng \(\rightarrow\) C2H5OH, dầu ăn (I)

  - Cho nước vào nhóm I

  + Mẫu thử tan trong nước thành hỗn hợp đồng nhất chất ban đầu là C2H5OH

  + Mẫu thử không tan trong nước nổi trên mặt nước chất ban đầu là dầu ăn

  b.

  - Lấy mẫu thử và đánh dấu

  -Cho quỳ tím vào các mẫu thử

  + Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ chất ban đầu là CH3COOH

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là C2H5OH, CH3COOC2H5 (I)

  - Cho Na vào nhóm I

  + Mẫu thử có khí bay lên chất ban đầu là C2H5OH

  2C2H5OH + 2Na \(\rightarrow\) 2C2H5ONa + H2

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là CH3COOC2H5

  c.

  - Lấy mẫu thử và đáng dấu

  - Dẫn các mẫu thử vào dung dịch nước vôi trong

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng chất ban đầu là CO2

  CO2 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) CaCO3 + H2O

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là CH4, C2H4 (I)

  - Dẫn nhóm I qua dung dịch brom

  + Mẫu thử làm mất màu dung dịch brom chất ban đầu là C2H4

  C2H4 + Br2 \(\rightarrow\) C2H4Br2

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là CH4

    bởi Hahdysrs Hgduta 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA