Phân biệt Dầu ăn, rượu etylic, axit axetic

bởi Nguyễn Phương Khanh 23/04/2019

giúp mình với, mình đang cần gấp

Bằng các phương pháp hóc học hãy phân biệt các chất sau:

a) Dầu ăn, rượu etylic, axit axeyic

b) Rượu etylic, atyl axetat, axit axetic

c) Khí cacbonic, khí metan, khí etilen

Câu trả lời (1)

 • a.

  - Lấy mẫu thử và đánh dấu

  - Cho quỳ tím vào các mẫu thử

  + Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ \(\rightarrow\) CH3COOH

  + Mẫu thử không hiện tượng \(\rightarrow\) C2H5OH, dầu ăn (I)

  - Cho nước vào nhóm I

  + Mẫu thử tan trong nước thành hỗn hợp đồng nhất chất ban đầu là C2H5OH

  + Mẫu thử không tan trong nước nổi trên mặt nước chất ban đầu là dầu ăn

  b.

  - Lấy mẫu thử và đánh dấu

  -Cho quỳ tím vào các mẫu thử

  + Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ chất ban đầu là CH3COOH

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là C2H5OH, CH3COOC2H5 (I)

  - Cho Na vào nhóm I

  + Mẫu thử có khí bay lên chất ban đầu là C2H5OH

  2C2H5OH + 2Na \(\rightarrow\) 2C2H5ONa + H2

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là CH3COOC2H5

  c.

  - Lấy mẫu thử và đáng dấu

  - Dẫn các mẫu thử vào dung dịch nước vôi trong

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng chất ban đầu là CO2

  CO2 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) CaCO3 + H2O

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là CH4, C2H4 (I)

  - Dẫn nhóm I qua dung dịch brom

  + Mẫu thử làm mất màu dung dịch brom chất ban đầu là C2H4

  C2H4 + Br2 \(\rightarrow\) C2H4Br2

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là CH4

  bởi Hahdysrs Hgduta 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • can tu

  MÌNH CẦN GẤP!!! MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI Ạ!!!
  Câu 1: Viết CTCT đầy đủ của rượu etylic, axit axetic?
  Câu 2: Phân biệt các chất sau (viết PTHH (nếu có)):
  a) CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5
  b) CH3COOH, C2H5OH, C6H6
  Câu 3: Viết PTHH thực hiện các dãy biến hóa, ghi rõ điều kiện (nếu có):
  a) C2H4 (1) -> C2H5OH (2) -> CH3COOH (3) -> CH3COOC2H5
  ! (4)
  (CH3COO)2Ca (5) -> CH3COONa
  b) C2H4 (1) -> C2H5OH (2) -> CH3COOH (3) -> CH3COOC2H5
  ! (4)
  (CH3COO)2Mg (5) -> CH3COOK
  Câu 4:
  a) Cho Na dư tác dụng với 25ml dd rượu 85 độ. Tính thể tích H2 ?
  b) Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m (g) hh X td vs Na thấy thoát ra 0,56 lít H2 (bay hơi) (đktc). Mặt khác nếu cho m (g) hh X td vừa CaCO3 thì cần hết 1,5 g CaCO3 .
  - Xác định m = ?
  - Đem m (g) hh trên vs H2SO4 đặc để phản ứng este hóa xảy ra. Tính số lượng các chất este thu được sau phản ứng?
  Câu 5:
  a) Cho K dư td vs 25 ml dd rượu etylic 58 độ. Tính thể tích H2 (đktc)
  b) Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m(g) hh X td vs Na thấy thoát ra 0,56 lít H2 (bay hơi) (đktc).
  Mặt khác cho m (g) X td vừa đủ vs dd NaOH 0,1 M thì cần hết 200ml.
  - Xác định m = ?
  - Đun m (g) hh trên với H2SO4 đặc để phản ứng este hóa xảy ra. Tính số (g) este thu được sau phản ứng H% phản ứng = 65%
  c) hh X gồm 2 axit A và B có công thức CnH2n+1COOH (0<n<6) (tính chất giống axit axetic). Cho 41,2 g hh tác dụng với vừa đủ 500 ml dd NaOH 1M. Xác định CTPT của 2 axit biết rằng trong hh tỉ lệ mol nA : nB = 1 : 4 và M A < M B

 • Nguyen Ngoc

  Câu 1. Từ 2 lít rượu 45° có thể pha được bao nhiêu lít rượu 25°?

  Câu 2. Có 3 lọ mất nhãn đựng khí CO2, CH4, C2H4, hóa chất coi như đầy đủ. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết (viết phương trình phản ứng)

 • Mai Hoa

  Hỗn hợp A gồm CH3COOH và CH3OH.Chia hỗn hợp A làm 3 phần bằng nhau:

  Phần 1: tác dụng với k dư hu được 12,32 lít khí (dktc)

  Phần 2: tác dụng với CaCO3 dư thấy thoát ra 5,6 lít khí (dktc)

  Phần 3: đun nóng với H2SO4 đặc để điều chế este

  a,viết pthh

  b,Tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A?

  c, tính khối lượng của este thu được biết hiệu suất của quá trình phản ứng là 90%

 • Van Tho

  có 2 lọ không nhãn đựng 2 chất lỏng là : rượu etylic, axit axetic làm thế nào để nhận biết

 • Trần Bảo Việt

  các bạn giải hộ mình với

  Đốt cháy 46g hợp chất hữu cơ A thu được 54g nước. Đem toàn bộ sản phẩm lội qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 200 g kết tủa tạo thành. Xác định công thức phân tử của A biết khối lượng mol của A là 46g/mol

 • Tran Chau

  Mọi người giải giúp mình với ạ

  1/ Trình bày phương pháp hóa học phân biệt

  - các chất lỏng riêng rẽ: nước, rượu etylic, axit axetic

  - các chất lỏng: dd axit axetic, dd axit sunfuric, rượu etylic

  2/ Để trung hòa 100ml dd axit axetic cần 200ml dd natri hiđroxit 0,1M. Tính nồng độ mol của axit axetic trong dd đã sử dụng

  - mọi người giúp mình nhé mai mình học rồi-

 • Mai Trang

  Cần những phản ứng hóa học nào trong quá trình dùng nước dừa làm giấm ăn. Viết phương trình.

 • Nguyễn Trà Giang

  Để đốt cháy hoàn toàn 1 lượng khí ch4 người ta phai dùng 224l ko khí ở đktc

  a, viết Pt hh

  b, tính thể tích khi ch4 đem đôts cháy

 • Ban Mai

  Cẩm Vân Nguyễn Thị giúp em ạ

  A là hỗn hợp gồm rượu etylic và 2 axit hữu cơ kế tiếp nhau có dạng CnH2n+1COOH và Cn+1H2n+3COOH.Cho a(g) A tác dụng với Na thoát ra 3,92 lít H2. Mặt khác khi đốt cháy hoàn tao2n a(g) A sản phẩm cháy được dẫn qua H2SO4 đặc rồi đến Ba(OH) thì lượng H2SO4 đặc tăng thêm 17,1g còn ở dung dịch Ba(OH)2 xuất hiện 147,75 gan kết tủa. Tìm công thức axit và thành phần khối lượng của hỗn hợp A

 • May May

  đốt cháy hoàn toàn 3.36 lít khí etilen.

  a, viết phương trình phản ứng xảy ra?

  b. tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy lượng khí etilen trên? biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí?

  c. dẫn sản phẩm đốt cháy sục vào nước vôi trong dư. tính khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng (các khí đo ở đktc)

  giải giúp mk với <3