YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 48 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 48 sách GK Hóa lớp 9

Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm), biết khối lượng riêng (g/cm3) tương ứng là DAl = 2,7; DK = 0,86; DCu = 8,94.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

- Ta có 2,7g nhôm chiếm thể tích 1 cm3.

- 1 mol nhôm (27gam) chiếm thể tích x cm3 

\(m = D.V \Rightarrow V = \frac{m}{D} = \frac{{27}}{{2,7}} = 10(c{m^3})\)

Ta có 0,86 gam Kali chiếm thể tích 1 cm3

1 mol Kali (39 gam) chiếm thể tích là x cm3

\(m = D.V \Rightarrow V = \frac{m}{D} = \frac{{39}}{{0,86}} = 45,3(c{m^3})\)

Ta có 8,94 gam Cu chiếm thể tích 1 cm3

1 mol Cu (64 gam) chiếm thể tích là x cm3

\(m = D.V \Rightarrow V = \frac{m}{D} = \frac{{64}}{{8,94}} = 7,16(c{m^3})\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 48 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON