YOMEDIA

Bài tập 4 trang 119 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 119 sách GK Hóa lớp 9

Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng:

a) Bao nhiêu lít oxi?

b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi? Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

a) Số mol etilen cần dùng là:

\(n_{C_{2}H_{4}} = \frac{4,48 }{22,4}= 0,2 \ mol\)

Phương trình phản ứng cháy etien:

C2H4    +    3O2 → 2CO2 + 2H2O

1 mol        3 mol

0,2 mol →  ? mol

Số mol oxi cần dùng là:

nO2 = 0,2 x 3 = 0,6 mol

Thể tích khí Oxi cần dùng là:

VO2 = 0,6 x 22,4 = 13,4 lít.

b) Thể tích không khí = \(\frac{13,4 \times 100 }{20} = 67,2 \ lit\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 119 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Các bạn cho mình hỏi

  Làm thế nào để biết đó là etilen, metan, axetilen, benzen từ công thức cấu tạo

  Ví dụ như \(CH_2=CH-CH=CH_2\) làm thế nào biết đây là etilen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  1) cho 11,2g khí etilen đi qua dung dịch Brom dư.
  a) viết PTHH
  b) tính khối lượng Brom và sản phẩm tạo thành
  c) Cho lượng Brom tính được ở trên tác dụng với 5,2g khí axetilen sau khi pahrn ứng kết thúc, hãy cho biết hiện tượng, giải thích , viết phương trình.
  2) dốt cháy hoàn toàn 5,6l khí axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn.
  a+ viết PTHH
  b) tính thể tích khí oxi phản ứng và CO2 sinh ra ở đktc
  c) dẫn toàn bộ khí sinh ra vào bình chứa nước vôi trong dư. tính khối lượng kết tủa tạo thành.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  cho m gam hỗn hợp A gồm metan và etilen qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 16g brom tham gia. nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp trên trong không khí sau phản ứng thu được 6,72l CO2

  a, tính m?

  b, tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết m gam hỗn hợp A trên

  ( oxi chiếm 20% thể tích không khí, thể tích các khí đo đktc,

  mọi người giải nhanh hộ e nhé, mai em thi rồi)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Viết CTCT của A

  bởi Mai Đào 14/06/2019

  Hợp chất hữu cơ A ở thể khí, đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí A (ở đktc) thu đc 22g khí cacbonic và 9g H2O?

  a) Xác định CTPT của A. Biết rằng 1lít khí A ở đktc có khối lượng= 1,25g
  b) Viết CTCT của A
  Trinh bay chi tiet ho mk vs
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  dẫn 3,36l hỗn hợp khí ở đktc CH4, C2H4 vào dd Br dư. sau phản ứng thấy có 8g Br đã phản ứng. tính thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp trên. ( giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  để bảo quản lương thực người ta dùng hóa chất 1,2 diclo êtan

  a) Nêu phương trình điều chế hóa chất này

  b) Người ta dùng hóa chất với liều lương 300 g/ 1 mét khối kho chứa. Tính thể tích etylen cần dùng (ĐkTc) để tao diclo etan đủ phun cho 1 kho chứa có dung tích 500 mét khối. Biết rằng % H là 90%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí etilen ở đktc trong không khí

  a/ viết PTHH

  b/ tính thể tích oxi đã dùng

  c/ nếu dẫn toàn bộ khí etilen ở câu trên vào dd brom 5% thì phải dùng hết bao nhiêu gam brom, biết hiệu suất p/ứ đạt 80%

  2 câu a,b mình đã làm rồi, chỉ còn câu cuối. giúp mình với !!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  giải giúp mình với!

  3,36 lít hh khí metan và etilen đkc có khối lượng 3 g.

  a.tính thành phần % các chất có trong hỗn hợp theo thể tích và theo khối lượg

  b,nếu dẫn 1,68 lít hh nói trên(đktc) đi qua bình đựng dd nước brom, thấy dd bị nhạt màu.

  -viết PTHH của các phản ứng hóa học.

  - Khối lượng bình đựng dd nước brom tăng thêm 30g.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Có 2 lọ hóa chất mất nhãn đựng 2 khí không màu là metan và etilen. Trình bày phương pháp hóa học nhận ra mỗi chất trong từng lọ hóa chất trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

   Dẫn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CH4 , C2H4 qua bình Brom dư thấy khối lượng bình đựng dung dịch Brom tăng 5,6 gam . Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon có trong hỗn hợp ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  cho 3 36 lít hỗn hợp metan và etilen qua bình dựng dd brom dư sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí

  a) viết phuong trình hóa học xảy ra

  b)tính % thể tích khí trong hỗn hợp

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Dẫn m gam hỗn hợp khí gồm C2H2, CO2, SO2 cho qua bình chứa dd Ca(OH)2 dư, sau khi phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng bình chứa dd Ca(OH)2 tăng 15,4 gam và 1,344 lít khí Y ( đo ở đktc ) duy nhất thoát ra ? 
                   a. Cho biết Y là khí gì ? viết ptpứ 
                   b. Tính m 
   - Mọi người giải gấp giùm mình để mình đối chiếu kết quá . Cảm ơn 

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Làm cách nào để quả mau chín ? cảm ơn nhìu

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA