YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 37.5 trang 47 SBT Hóa học 9

Bài tập 37.5 trang 47 SBT Hóa học 9

Chất hữu cơ X khi đốt cháy tuân theo phương trình hoá học :

aX + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

Hãy xác định công thức phân tử của X và viết phương trình hoá học. Biết a là số nguyên, dương.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37.5

Hướng dẫn giải

Áp dụng nguyên tắc bảo toàn đối với nguyên tố oxi => trong X không có oxi. Vậy X là hiđrocacbon, có công thức phân tử CnHm. Từ phương trình hoá học của phản ứng cháy, ta có :

=> an = 2; am = 4

Nếu a = 1 thì n = 2; m = 4 → C2H4 (phù hợp)

Nếu a = 2 thì n = 1; m = 2 → CH2( không phù hợp)

Vậy công thức phân tử của X là C2H4

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.5 trang 47 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF