Bài tập 2 trang 119 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 119 sách GK Hóa lớp 9

Điền các từ thích hợp "có" hoặc "không" vào các cột sau:

  Có liên kết đôi Làm mất màu dung dịch brom Phản ứng trùng hợp Tác dụng với oxi
Metan        
Etilen        

Gợi ý trả lời bài 2

  Có liên kết đôi Làm mất màu dung dịch brom Phản ứng trùng hợp Tác dụng với oxi
Metan Không Không Không
Etilen Có 1 liên kết đôi

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 119 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ