YOMEDIA
UREKA

Bài tập 37.4 trang 47 SBT Hóa học 9

Bài tập 37.4 trang 47 SBT Hóa học 9

Hỗn hợp A gồm CH4 và C2H4. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp Ạ (đktc) rồi cho sản phẩm đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy tạo ra 20 gam kết tủa. Hãy tính thành phần % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37.4

Hướng dẫn giải
Gọi số mol của CH4 trong hỗn hợp là X, của C2H4 trong hỗn hợp là y.

Ta có hệ: x + y = 0,15 mol và y = x + 2y = nCO2 = nCaCO3 = 0,2 mol

⇒ x = 0,1; y = 0,05

⇒ %VCH4 = 66,67% ; %VC2H4 = 33,33%.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.4 trang 47 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON