YOMEDIA
UREKA

Bài tập 37.7 trang 47 SBT Hóa học 9

Bài tập 37.7 trang 47 SBT Hóa học 9

Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử ngoài các liên kết đơn chỉ chứa một liên kết đôi. Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít hỗn hợp X thu được 40,6 gam khí CO2. Biết số mol của hiđrocacbon có số nguyên tử cacbon lớn hơn chiếm 25% tổng số mol của hỗn hợp. Tính khối lượng của 8,96 lít hồn hợp X. Xác định công thức của hai hiđrocacbon trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37.7

Hướng dẫn giải

Gọi công thức của hai hiđrocacbon là CnH2n, CmH2m với m > n > 2

Phương trình hoá học :

CnH2n + 3n/2 O2 → nCO2 + nH2O

CmH2m + 3m/2 O2 → mCO2 + mH2O

nhh = 8,96/22,4 = 0,4 mol

nCmH2m = 0,4/100 x 25 = 0,1 mol

nCnH2n = 0,4 - 0,1 = 0,3 mol

Theo phương trình hóa học: nH2O = nCO2 = 40,6/44 = 0,9 mol

Vậy 8,96 lít hỗn hợp X có khối lượng:

mX = mC + mH = 0,9 x 12 + 0,9 x 2 = 12,6g

Ta có nCO2 = 0,3n + 0,1m = 0,9 => 3n + m = 9

=> n = 2; m = 3. Công thức của 2 hidrocacbon C2H4 và C3H6

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.7 trang 47 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON