YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 37.2 trang 46 SBT Hóa học 9

Bài tập 37.2 trang 46 SBT Hóa học 9

Có các chất sau: CH4 ; CH3 - CH3 ; CH2 = CH2 ; CH2 = CH - CH3.

a) Chất nào tác dụng được với clo khi chiếu sáng ?

b) Chất nào có thể làm mất màu dung dịch brom ?

c) Chất nào có phản ứng trùng hợp ?

Hãy viết phương trình hoá học minh hoạ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37.2

Hướng dẫn giải 

- Tác dụng với clo khi chiếu ánh sáng là CH4 ; C2H6.

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

- Làm mất màu dung dịch brom : CH2 = CH2 ; CH2 = CH - CH3.

CH2 = CH2 ; CH2 = CH - CH3

CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br - CH2Br

CH2 = CH - CH3 + Br2 → CH2BrCHBr - CH3

- Có phản ứng trùng hợp là CH2 = CH2 ; CH2 = CH - CH3.

 

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.2 trang 46 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF