YOMEDIA

Tìm CTPT của A ( C4H6O)

bởi hai trieu 03/06/2019

Chất A có tỉ khối so với CO2<2. Nếu đốt cháy 17,2g A cần dùng hết 20,16l O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có co2 và H20 với tỉ số Vco2:Vh2o=4:3 ( đo cùng nhiệt độ và áp suất). Tìm CTPT của A ( C4H6O)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nO2=0,9(mol)=>mO2=28,8(g)

  Aps dụng định luật bảo toàn kl ta có :

  mCO2+mH2O=28,8+17,2=46(g)

  vì V các khí đo ở cùng điều kiện => tỉ lệ V =tỉ lệ n

  giả sử nCO2=4x(mol)

  nH2O=3x(mol)

  =>4x.44+3x.18=46=>x=0,2(mol)

  => nCO2=0,8(mol)=>nC=0,8(mol)

  nH2O=0,6(mol)=> nH=1,2(mol)

  =>mC+mH=0,8.12+1,2=10,8(g) < 17,2g => A có CTTQ là : CxHyOz

  => mO(trong A0=17,2-10,8=6,4(g)

  =>nO=0,4(mol)

  =>nC:nH:nO=0,8:1,2:0,4

  =2:3:1

  => CTĐG : C2H3O

  CxHyOz + \(\left(x+\dfrac{y}{4}-\dfrac{z}{2}\right)O2\)--to-> xCO2 +\(\dfrac{y}{2}H2O\)(1)

  Mà A có tỉ khối so vs CO2 <2

  =>MA < 88(g/mol)

  => (C2H3O)n <88 => 43n < 88=>n<2,05

  nếu n=1 => CTPT :C2H3O (vô lí)

  nếu n=2 => CTPT :C4H6O2

  bởi truongthu yen 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA