RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 27 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 27 sách GK Hóa lớp 9

Có những chất sau: Zn, Zn(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, CuSO4, NaCl, HCl.

Hãy chọn chất thích hợp điền vào mỗi sơ đồ phản ứng sau và lập phương trình học:

a) …..   Fe2O3 + H2O;

b) H2SO4 + … → Na2SO4 + H2O;

c) H2SO4 + … → ZnSO4 + H2O;

d) NaOH + ….   → NaCl + H2O;

e)   ….. + CO2 → Na2CO3 + H2O.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Các phản ứng như sau:

a) 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

b) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

c) H2SO4 + Zn(OH)2 → ZnSO4 + 2H2O

d) NaOH + HCl → NaCl + H2O

e) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 27 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thu Hang

  Tại sao khi tôi vôi nếu không cẩn thận sẽ bị bỏng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Văn Duyệt

  dẫn 2.24lít khí CO2 qua 100ml dung dịch NaOH 1.75M thu được dung dich A . trong A chứ chất tan nào. tính khối lượng chất tan có trong A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Hỗn hợp A gồm Al(OH)3 và Zn(OH)2. Hòa tan m (g) A vào 180ml dd HCl 1M vừa đủ, mặt khác m (g) A lại tác dụng với 100ml dd KOH 1M vừa đủ. Tính % khối lượng mỗi chất trong A?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Hấp thu hoàn toàn 2,688l CO2 vào 2,5l dung dịch Ba(OH)2 nồng độ aM thu được 15,76g kết tủa. Tìm giá trị của a.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  1) Nhiệt phản hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm MgCO3 và CaCO3 thu được 3,52 gam chất rắn B và khí C . Cho toàn bộ khí C hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 7,88 gam kết tủa . Đun nóng tiếp dung dịch lại thấy tạo thêm 3,94 gam kết tủa.

  a) Tìm m

  b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng.

  2) Cho 45 gam CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư. Toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ trong một cốc có chứa 500 mL dung dịch NaOH 1,5 M tạo thành dung dịch X . Tính khối lượng từng chất có trong dung dịch X.

  3) Nhiệt phân hoàn toàn 20 gam muối cacbonat một kim loại hoá trị 2 thu được khí B và chất rắn A . Hấp thụ toàn bộ B vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,001M thu được 19,7 gam kết tủa.

  a) Xác định công thức muối cacbonat .

  b) Tính khối lượng của A.

  4) Sục 0,56 lít CO2 (đktc) vào 200 mL dung dịch hỗn hợp NaOH 0,16M và Ca(OH)2 0,02M . Tính khối lượng kết tủa thu được .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Cho 500 ml dung dịch NaOH 0,6 M tác dụng vừa hết với V ml dung dịch HCl 0,2 M. Tính giá trị của V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Đốt cháy hoàn toàn 3gam Cacbon.

  a, Tính thể tích khí O2 cần dùng cho phản ứng (đktc)

  b, Lượng khí CO2 sinh ra cho phản ứng với dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được muối duy nhất là Na2CO3. Tính khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  biết rằng 1,12 lít khí cacbon didoxxit ( đktc ) tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH tạo ra muối trung hòa .

  a) viết phương trình hóa học

  b) tính nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Trung hòa dung dịch có chứa 109,5gHCl đầu tiên người ta dùng dung dịch chứa 112g KOH . Sau đó lại cho thêm dung dịch Ba(OH)2 25% để trung hòa hết axit . Hỏi khối lượng dung dịch Ba(OH)2 đã dùng là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Nung 165g 2 hyđrôxýt là Mg(OH)2 và Fe(OH)3 sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu 120g 20 oxýt bazơ. Tính thành phần % va khối lượng mỗi bazơ trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Hấp thụ hoàn toàn 1,68 lít SO2 (đktc) vào 5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,001M. Tính m và CM của dung dịch sau phản ứng.
  P/s: Mọi người làm giùm e nha và ghi rõ bài giải ra luôn nha. Em cảm ơn ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1