ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 27 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 27 sách GK Hóa lớp 9

Dẫn từ từ 1,568 lít khí CO2 (đktc) vào một dung dịch có hòa tan 6,4 gam NaOH, sản phẩm là muối Na2CO3.

a) Chất nào đã lấy dư và dư là bao nhiêu (lít hoặc gam)?

b) Hãy xác định khối lượng muối thu được sau phản ứng?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Phương trình hóa học:

                        2NaOH + CO→ Na2CO3 + H2O

Lúc ban đầu:      0,07       0,16           0                     (mol)     

Phản ứng:          0,07  →  0,14         0,07

Sau phản ứng:     0          0,02        0,07

a) Chất còn dư là NaOH và dư: 0,02 x 40 = 0,8 g

b) Khối lượng muối Na2CO3 tạo thành là: 0,07 x 106 = 7,42g.

 

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 27 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1